w

Ewa Wysocka – Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania

Chcąc wskazać główne zalety tego podręcznika, podkreśliłbym – po pierwsze – uniwersalność jego treści z obszaru diagnostyki psychopedagogicznej. Po wtóre – to, że w trafny sposób dopasowuje warsztat i narzędzia poznania do realiów kulturowych i społecznych badanej rzeczywistości. A jest to istotne, jako że procesy wychowawcze są silnie uwikłane w niepowtarzalne realia otoczenia człowieka. Ukazuje to wyraźnie zarówno perspektywa teoretyczna, którą w pierwszej części pracy kreślą Autorki, jak i prezentowane w niej obszernie rozwiązania metodologiczne.
Prof. dr hab. Tadeusz Pilch (Słowo wstępne)  

Wydawnictwo:
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
838950152X

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski