w

Georg Trakl – Wiersze z rękopisów

Trakl pozostawił bogatą spuściznę rękopiśmienną, która w swojej jakości artystycznej nie tylko nie ustępuje utworom opublikowanym, ale pod wieloma względami skupia nawet więcej uwagi badaczy i czytelników, ponieważ daje wgląd w “rewolucyjną ewolucję” jego twórczości, a tym samym ułatwia odpowiedź na pytanie, jak formowała się nowoczesna poezja w fascynującym momencie jej głębokiej przemiany, przypadającej na początek drugiego dziesięciolecia naszego wieku. Dlatego warta jest poznania w całości.
(Fragment noty tłumacza).  

Wydawnictwo:
Andrzej Lam
data wydania:
2000 (data przybliżona)

ISBN:
8301130245

liczba stron:
223

kategoria:
poezja

język:
polski