Historia

Gerard Labuda – Studia nad początkami państwa polskiego tom III.

Tom III Studiów nad początkami państwa polskiego zbiera w jedną całość rozprawy i artykuły ogłaszane w latach 1989–2009, które można ująć w układzie chronologicznym lat 963–1002, lub tematycznym, ukazującym z jednej strony drogi rozwoju państwa piastowskiego za czasów Mieszka I z wydarzeniem docelowym, jakim było oddanie „państwa gnieźnieńskiego” pod opiekę Stolicy Apostolskiej tzw. aktem Dagome iudex, a z drugiej przekształcenie organizacji misyjnej Kościoła polskiego na metropolitalną na synodach: rzymskim w 999 r. i gnieźnieńskim w 1000 r. Ten zaś połączony był ze spotkaniem cesarza Ottona III z księciem Bolesławem Chrobrym na tzw. zjeździe gnieźnieńskim, uwieńczonym przyznaniem państwu polskiemu pełnej suwerenności w stosunkach międzynarodowych.

Na podstawie „Wstępu”   źródło okładki: skan własany

Wydawnictwo:
Templum
data wydania:
13 maja 2013

ISBN:
9788363651022

liczba stron:
586

słowa kluczowe:
historia Polski , średniowiecze

kategoria:
historia

język:
polski

Wpis wyświetlony 9693 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i DOC.

Dodaj komentarz