Grażyna Stachówna – Między słowem a obrazem

Zbiór esejów 40 autorów związanych z 9 ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce i zagranicą. Interdyscyplinarny przegląd najnowszych kierunków badawczych dotyczących metod i metodologii analizy i interpretacji dzieła filmowego, literackiego, teatralnego w zakresie wzajemnych relacji, estetyki, kontekstów kulturowych i znaczeń zawartych w sferze tekstu a także najnowszych badań w zakresie teorii mediów. Krytyczna prezentacja m.in. podatności filmu na interpretacje antropologiczne, filmowych przestrzeni miejskich, teorii chaosu w sztuce, adaptacji dzieła literackiego, przedstawienia i kreowania kosmologii w filmie, estetyki obrazu, gatunkowości, odniesień historycznych, sytuacji komunikacyjnej w mediach interaktywnych. O hipermedialności sztuki XX wieku pisze Ryszard W. Kluszczyński, o dziełach i twórcach m.in.: Alicja Helman (analiza kontekstów filmu C. Saury Ogród rozoszy), Grażyna Stachówna (dzieje filmowych adaptacji Upiora Opery), Joanna Ślósarska (Katedra Jacka Dukaja i Tomasza Bagińskiego), Andrzej Michalski (Kontrakt rysownika Petera Grrenewaya), Andrzej Pitrus (Gabinet Doktora Caligariego), Mirosław Przylipiak (Lars von Trier), Michael Stevenson (Dług K. Krauzego).

Spis treści za stroną Wydawnictwa Rapid:

METODY I METODOLOGIE. O ANALIZIE I INTERPRETACJI

SZKIC DO HISTORII PEWNEGO UPADKU
Andrzej Zalewski

ANTROPOLOGIA DLA FILMU, FILM DLA ANTROPOLOGII. UWAGI O INTERPRETACJI
Beata Lisowska

KINO-POLIS
Ewa Rewers

SZTUKA NA GRANICY CHAOSU
Mariusz Bartosiak

W KRĘGU FILMOWYCH ANALIZ

FILM WOBEC LITERATURY

RÓŻNE MASKI UPIORA OPERY
Grażyna Stachówna

FILMOWE I TELEWIZYJNE ADAPTACJE UTWORÓW STANISŁAWA LEMA
Krzysztof Loska

KATEDRA I INNE PIEŚNI. „ŻYWOKRYST” ORAZ „MORFY” I „FORMY” W LITERACKIEJ I FILMOWEJ KOSMOLOGII JACKA DUKAJA I TOMASZA BAGIŃSKIEGO
Joanna Ślósarska

POD OSŁONĄ NIEBA JAKO ADAPTACJA. PROPOZYCJA INTERPRETACYJNA
Elżbieta Durys

W STRONĘ OBRAZU
ESTETYCZNA WARTOŚĆ OBRAZU FILMOWEGO. ANALIZA WARSZTATU OPERATORSKIEGO NA PRZYKŁADZIE DOLINY ISSY
Stefan Czyżewski

W POSZUKIWANIU ESTETYKI „AUTENTYCZNEGO PRZEDMIOTU”: MARTWE NATURY W BARWACH GRANATU SIERGIEJA PARADŻANOWA
Konrad Chmielecki

FILM I KONTEKSTY
NAJWAŻNIEJSZE SĄ SYMBOLE. ANALIZA KONTEKSTÓW FILMU

CARLOSA SAURY OGRÓD ROZKOSZY
Alicja Helman

GABINET DOKTORA CALIGARIEGO: REAKCYJNY, REWOLUCYJNY, GATUNKOWY?
Andrzej Pitrus

FILMY (NIE)RELIGIJNE
Tomasz Kłys

LARS VON TRIER – W STRONĘ EUROPY
Mirosław Przylipiak

SOCREALISTYCZNE MASKARADY PATRIARCHATU
Elżbieta Ostrowska

W PUŁAPCE PRZEZNACZENIA. REALIZM POETYCKI W HOTELU DU NORD MARCELA CARNÉ
Krzysztof Trojanowski

WSZYSTKO W PORZĄDKU? GODARD – FRANCJA – 1968
Konrad Klejsa

LAGAAN: ONCE UPON A TIME IN INDIA (2001). ELEMENTY KLASYCZNE WE WSPÓŁCZESNYM FILMIE INDYJSKIM
Elżbieta Kołdrzak

W CIENIU SOCREALIZMU: WCZESNE FILMY JERZEGO KAWALEROWICZA
Jan Rek

POLSKIEGO KINA WYJŚCIE W HISTORIĘ
Michael Stevenson

MIKE’A LEIGH OPOWIEŚCI O LUDZIACH „ZABLOKOWANYCH”
Ewa Mazierska

USŁYSZCIE MÓJ KRZYK… O FILMIE MACIEJA DRYGASA
Bronisława Stolarska

GETTO W KOLORACH AGFA. UWAGI O FOTOAMATORZE DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO
Tomasz Majewski

CZYTANIE FILMOWYCH TEKSTÓW

PRÓBA ANALIZY TEKSTU FILMU SPALENI SŁOŃCEM NIKITY MICHAŁKOWA
Małgorzata Jakubowska

„GWAŁT W PUBLICZNEJ TOALECIE”. DIABŁY KENA RUSSELLA
Dagmara Rode

ROZPAD PRZESTRZENI PAMIĘCI
Jakub Zajdel

W NIEWOLI ZEGAROWEJ MACHINY, CZYLI PODRÓŻ JAKO KOLEKCJA PROJEKTÓW. UWAGI NA TEMAT FILMU WĘDROWNE PTAKI – PODRÓŻ DO INARI PETERA LICHTEFELDA
Blanka Brzozowska

GREENAWAY STORY. KILKA UWAG O FABULE I KONSTRUKCJI NARRACYJNEJ KONTRAKTU RYSOWNIKA PETERA GREENAWAYA
Andrzej Michalski

KINO RZECZYWISTOŚCI LUDZKIEGO WNĘTRZA
Janusz Plisiecki

W KRĘGU LITERATURY I TEATRU

„KLUCZ W STUDNI” I „KLUCZ NA WIERZCHU” (O DWÓCH WIERSZACH I ICH AUTORSKICH INTERPRETACJACH)
Danuta Szajnert

HAŃBA JOHNA MAXWELLA COETZEE’EGO – POWIEŚĆ O INICJACJI
Agnieszka Izdebska

IMAŻYZM A IMAŻYNIZM (GLOSA KOMPARATYSTYCZNA)
Grzegorz Gazda

CZYTANIE SZEKSPIRA: ZIMOWA OPOWIEŚĆ (THE WINTER’S TALE)
Jacek Bartyzel

ANTYGONA Z WYSYPISKA MITÓW. O ANTYGONIE W NOWYM JORKU JANUSZA GŁOWACKIEGO
Małgorzata Leyko

GRANICE SAMOTNOŚCI, GRANICE WSPÓLNOTY. O KILKU KONTEKSTACH LEKTURY PÓŹNYCH OPOWIADAŃ KAFKI
Anna Zeidler-Janiszewska

W ŚWIECIE MEDIÓW

WSTĘP DO HIPERMEDIALNEJ HISTORII SZTUKI DWUDZIESTOWIECZNEJ
Ryszard W. Kluszczyński

OD TEKSTU DO PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ. SYTUACJA KOMUNIKACYJNA W MEDIACH INTERAKTYWNYCH
Marcin Składanek

PRZESTRZEŃ TELEUCZESTNICTWA
Alicja Kisielewska

MORTAL KOMBAT, CZYLI JAK URATOWAĆ ŚWIAT
Piotr Sitarski

INTERAKTYWNOŚĆ. KILKA UWAG O DEFINIOWANIU POJĘCIA
Katarzyna Prajzner

BIBLIOGRAFIA Publikacje Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej   źródło opisu: Wydawnictwo Rabid, 2005 źródło okładki: rabid wydawnictwo

Wydawnictwo:
Rabid
data wydania:
2005 (data przybliżona)

ISBN:
83-88668-88-9

liczba stron:
574

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski