w

Grażyna Szelągowska – Dania

Książka Grażyny Szelągowskiej stanowi pierwszą na polskim rynku wydawniczym syntezę dziejów najnowszych Danii. Luka ta była tym dotkliwsza, że to właśnie w tym kraju ukształtował się model skandynawskiego państwa opiekuńczego. W książce G. Szelągowskiej zwracają uwagę trzy wątki: budowa systemu państwa opiekuńczego w pierwszej połowie stulecia, okres II wojny światowej i problem kolaboracji, oraz powstanie po 1945 roku tzw. państwa dobrobytu. Wokół tych wątków przedstawia Autorka szeroki obraz życia społecznego, politycznego, gospodarczego oraz kulturalnego mieszkańców Danii od przełomu XIX i XX wieku do początków wieku XXI. Obok wykładu na temat dziejów politycznych otrzymujemy więc także opis przemian społecznych, obyczajowych, a nawet życia codziennego w Danii ostatnich stu lat.

Synteza ze względu na walory dydaktyczne – przede wszystkim przystępny sposób przedstawienia materiału oraz wielowątkowość treści – kwalifikuje się do statusu podręcznika akademickiego. Jego odbiorcy to studenci kierunków historycznych oraz szeroko rozumianej skandynawistyki (także filologii skandynawskich), ale także kulturoznawstwa, etnologii oraz europeistyki.   źródło opisu: opis z okładki źródło okładki: Zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
TRIO
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
9788374362511

liczba stron:
453

słowa kluczowe:
Dania , historia , XX wiek , gospodarka , ekonomia , polityka

kategoria:
historia

język:
polski