w

Hanna Liberska – Dylematy współczesnych ludzi. Radzenie sobie z wielością ról i zadań

Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi
w obliczu spotykających ich dylematów. Zawiera najnowsze naukowe
wyjaśnienia sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście realizowanych
przez nich ról i zadań, z jakimi zmagają się na co dzień. Ten obszar
nauki w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie
specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów,
lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i
rozwija się bardzo dynamicznie. Wyłaniają się nowe koncepcje i modele, a
wyniki badań dostarczają podstaw do formułowania nowych hipotez
badawczych i wytyczają nowe kierunki badań. Współczesne przemiany
społeczne, ekonomiczne, technologiczne powodują, że w życiu ludzi
pojawiają się nowe problemy, nowe wyzwania i nowe możliwości rozwoju.
Teksty zebrane w publikacji podejmują ważne z tej perspektywy
zagadnienia.Wśród autorów znajdują się uznani polscy badacze
oraz młodzi naukowcy, którzy na łamach książki dzielą się z Czytelnikiem
własnym, świeżym spojrzeniem na zjawiska zachodzące w wybranych
obszarach życia współczesnych ludzi. Ze względu na interdyscyplinarny
charakter książki stanowi ona połączenie różnych punktów widzenia na
problem ról i zadań współczesnych ludzi.
  źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Difin
ISBN:
9788379307203

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski