w

Hanna Mamzer – Czy klęska wielokulturowości?

Niniejsza publikacja powstała jako efekt cyklu spotkań w ramach trzeciej edycji projektu edukacyjnego „Wielokulturowa Europa”, organizowanego pod auspicjami British Council w Polsce. Program, złożony z trzech półrocznych edycji, miał na celu podjęcie dyskusji nad problematyką wielokulturowości. Polscy i brytyjscy eksperci zostali zaproszeni do wygłoszenia serii wystąpień, które pozwoliłyby porównać doświadczenia z obcowania z wielokulturowością w obu krajach. Teksty zebrane w tej książce są efektem przemyśleń i wspólnych dyskusji toczących się w ramach ostatniej edycji programu. Staramy się podjąć w nich analizę nie tylko wielokulturowości jako takiej, ale także, a może przede wszystkim, konsekwencji proponowania wielokulturowości traktowanej jako postulatywny stan idealny. Wszystkim autorom, których teksty Czytelnik odnajdzie w tym tomie, praktyka wielokulturowości jest bliska: doświadczenia obcowania z grupami mniejszościowymi i włączania się na różnych zasadach w grupy większościowe sprawiają, że teksty są bogate w materiał empiryczny i towarzyszącą mu refleksję humanistyczną. Teksty zawarte w tym tomie są zróżnicowane pod względem treści, jak i objętości. Są to teksty polskich autorów, a łączy je próba namysłu nad analizami wielokulturowości oraz nad samą wielokulturowością. Można mówić o dwóch grupach artykułów. Pierwsza jest poświęcona metarefleksji nad stosowaniem samego terminu i konsekwencjom tego. druga podejmuje zagadnienie wielokulturowości, jej obrazu i przemian. Kontrowersyjny tytuł książki nawiązuje do opublikowanego w lutym 2007 roku w Gazecie Wyborczej fragmentu tekstu Francisa Fuku-yamy. Autor ten postrzega współczesny liberalizm jako odpowiedź na wojny religijne wybuchające w Europie po okresie reformacji i w tego rodzaju konfliktach osadza niechęć współczesnej Europy do demonstrowania przynależności religijnej i traktowania jej jako wyznacznika grupowej tożsamości.   źródło opisu: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2008 źródło okładki: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2008

Wydawnictwo:
Fundacja Humaniora
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
9788375890082

liczba stron:
278

słowa kluczowe:
Antropologia , wielokulturowość

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski