Hanna Popowska-Taborska – Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka

Książka profesor Hanny Popowskiej-Taborskiej to trzecie wydanie (poprawione i uzupełnione) publikacji, która ukazała się po raz pierwszy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w roku 1991, wznowionej dwa lata później przez SOW oraz przełożonej w roku 2005 na język słoweński. Autorka książki, językoznawczyni i slawistka, przedstawia hipotezy związane z etnogenezą Słowian, opierając się na krytycznej analizie faktów językowych. W pracy wykorzystuje źródła historyczne oraz archeologiczne, szczegółowo analizuje procesy fonetyczne i leksykalne zachodzące w językach słowiańskich w pierwszym tysiącleciu n.e. Książka zawiera rozważania nad wczesnosłowiańską etymologią oraz nad związkami języków słowiańskich z językami bałtyckimi, irańskimi, germańskimi i celtyckimi. Obecne wydanie rozszerzono o wstęp do wydania słoweńskiego, zatytułowany “W dziesięć lat po napisaniu Wczesnych dziejów Słowian” oraz o zaktualizowana bibliografię (“Wybrana nowsza literatura przedmiotu”).   źródło opisu: SOW źródło okładki: SOW

Wydawnictwo:
Instytut Slawistyki PAN
data wydania:
12 listopada 2014

ISBN:
9788364031106

liczba stron:
212

słowa kluczowe:
Słowianie , języki słowiańskie

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski