w

Igor Witkowski – Instrukcje przebudzenia. Tom 3. Zakodowane przesłania starożytnych

Z tomem drugim i pierwszym łączy tę książkę ukazanie początków ludzkości
nie tylko w zupełnie inny sposób, niż znany dotychczas, ale też ukazanie
ich w oparciu o jednoznaczne, niepodważalne fakty. Jest to opis
globalnych dokonań starożytnych cywilizacji. Przede wszystkim chodzi tu
o zależności pomiędzy różnymi centrami pradawnych kultur – zależności
wynikające z położenia tych centrów względem siebie (szokujące!), jak
też inne informacje o charakterze matematycznym zawarte w różnego
rodzaju budowlach i obiektach. Okazuje się, że mamy bogactwo źródeł
pochodzących z pradawnych czasów, które stawiają początki ludzkości w
zupełnie nowym świetle.

Opis ten został uzupełniony nowymi informacjami na temat równie
dotychczas nieznanych twórców tych dokonań, które doskonale powyższy
obraz uzupełniają – nieznanej do niedawna rasy, przyspieszającej rozwój
ludzkości o całe tysiąclecia. Odrębny rozdział poświęcony jest
niezwykłym technologiom obróbki stosowanym przez najbardziej
zaawansowane cywilizacje starożytne. Przedstawiono też ciekawe,
najnowsze informacje dotyczące badań prowadzonych w Puma Punku – w
niezwykłych ruinach opisanych w książce „Oś świata”.
  źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Igor Witkowski
ISBN:
9788388259845

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski