Językoznawstwo

Inga Iwasiów – Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie

W tym roku upływa 20 lat od tzw. transformacji ustrojowej. Inicjatywa trzech uniwersyteckich ośrodków polonistycznych – katowickiego, szczecińskiego i poznańskiego – zorganizowania cyklu trzech konferencji poświęconych literaturze lat 1989-2009 stworzyła okazję do spojrzenia na ten okres literatury z perspektywy historycznoliterackiej i opisania najważniejszych tendencji. Prezentowana książka jest również próbą takiej syntezy, a jednocześnie wydatnie poszerza wiedzę czytelników o literaturze ostatniego dwudziestolecia, stanowiąc wieloautorską monografię.
Autorzy studiów zamieszczonych w tym tomie to zarówno uznani historycy literatury średniego pokolenia, jak i badacze młodsi – naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawarte w części pierwszej (Idee i dyskursy) szkice przynoszą swoisty przegląd współczesnych orientacji metodologicznych i możliwości ich zastosowania do badań literatury najnowszej. Część druga (Tematy i ideologie – proza po 1989) to studia syntetyzujące dokonania prozy po roku 1989 oraz szkice dotyczące poszczególnych jej nurtów i tematów. Część ostatnią (Języki i tradycje – poezja po roku 1989) tworzą artykuły poświęcone najnowszej poezji oraz stosunkowi tej poezji do tradycji literackiej.   źródło okładki: http://www.us.szc.pl/main.php/wydawnictwo

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7241-710-7

liczba stron:
419

słowa kluczowe:
literatura polska

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 7520 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku epub i mobi.