w

Jacek Kielin – Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

Celem książki „Rozwój daje radość” jest omówienie różnych poziomów funkcjonowania dzieci głęboko upośledzonych oraz przedstawienie zasad postępowania z nimi.
Autorzy, oprócz szczegółowego omówienia rozmaitych zajęć, m. in.: muzykoterapii, zajęć muzyczno-rytmicznych, stymulacji polisensorycznej, stymulacji wzroku i słuchu, chromatoterapii, pracy nad poczuciem schematu ciała, przedstawiają:
1) podstawowe zasady postępowania dla nauczycieli i rodziców w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo,
2) propozycje prowadzenia dokumentacji dzieci wraz ze wzorami kart diagnostycznych,
3) udział rodziny w edukacji dziecka.

Książka jest podręcznikiem, który stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i rodziców, którzy podejmują się tak trudnego zadania, jakim jest terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim.   źródło opisu: http://www.gwp.pl/334,.html źródło okładki: http://www.kompendium.info.pl/index.php?products=product&prod_id=1283

Wydawnictwo:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
83-87957-00-3

liczba stron:
256

słowa kluczowe:
upośledzenie umysłowe , pedagogika specjalna , oligofrenopedagogika

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski