w

Jan Marx – Idea samobójstwa w filozofii. Od antyku do współczesności

Idea samobójstwa jest omal równie stara jak dzieje homo sapiens, gdyż początku jej upatrywać należy w uświadomieniu sobie przez człowieka, że nie tylko zabija zwierzęta i innych ludzi po to, aby nie być przez nich zabitym, ale w uświadomieniu sobie, że może również zabić. Owa prehistoryczna dawność precedensów własnowolnej śmierci implikowałaby tezę, że samobójstwo jest na tyle immanentną dyspozycją człowieka, wyzwalającą się w granicznych momentach egzystencji, że przy zdeterminowanej woli położenia kresu swemu istnieniu praktycznie każda profilaktyka antysuicydalna musi okazać się daremna.
(fragment wstępu)

SPIS TREŚCI:
Wstęp
1. Aspekty etyczne pierwszych samobójstw wczesnego antyku
2. Samobójstwo Sokratesa jako zwieńczenie misternej maskarady uczuć
3. Samobójstwo heroiczno-ucieczkowe w cezariańskim Rzymie
4. Seneka – teoretyk samobójstwa i analityk sprzężenia człowieka z jago obsesjami
5. Schronienie się w introspekcję przed opresyjną rzeczywistoscią jako alternatywa schronienia się w śmierci
6. Geneza potępienia samobójstwa w tradycji chrześcijańskiej
7. Samobójstwo jako akt świadomy i rozumny
8. Filozofia przeciw zabobonowi
9. Samobójstwo jako realizacja suwerennego prawa do przerwania własnego istnienia
10. Sąd ostateczny czy samosąd ostateczny a mity negatywne towarzyszące samobójstwu
11. Życie ludzkie: niepotrzebna nikomu droga donikąd
12. Nietzscheańska rozumność heroiczna samobójstwa jako alternatywa nie zasługującej na gloryfikowanie śmierci naturalnej
13. Aspekty bytu jako narzędzia tortur a niemożność zniesienia istnienia
14. Korowa cierniowa z róż
15. Niemożność ucieczki z więzienia własnego “ja” i wyplątania się z sieci subiektywnych uzależnień
16. Życie jako droga na szafot
17. Samobójstwo uwalniające z egzystencjalnej pułapki bytu
18. Przeżycie ekstatyczne jako cezura pomiędzy bytem a niebytem oraz samobójstwo uwalniające od trwogi i ciężaru istnienia
19. Osaczenie egzystencjalnym lękiem a wkład we własną śmierć
20. Samobójstwo we dwoje
21. Iść na rzeź czy zginąć z własnej ręki
22. Życie jako agonia
23. Tanatyczny splot miłości, neurostenii i katastroficznej psychozy
24. Neutralność etyczna gestów definitywnych
25. Klasyfikowanie chmur wedle kształtów
Skorowidz osób
Bibliografia   źródło opisu: Wydawnictwo Alfa, 2003 źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Jan Marx
data wydania:
2003 (data przybliżona)

ISBN:
8371792166

liczba stron:
514

słowa kluczowe:
samobójstwo , suicydologia , historia idei

kategoria:
publicystyka literacka i eseje

język:
polski