Jan Miodek – Rzecz o języku: Szkice o współczesnej polszczyźnie

Książka profesora Jana Miodka jest swojego rodzaju zbiorem zasad i wyjaśnień, dotyczących reguł wymowy i pisowni polszczyzny. Przedmiotem badań autora jest słowo, jego sens, sposób i cel wypowiadania poszczególnych wyrazów.
Książka jest podzielona na krótkie zatytułowane rozdziały, w których autor opisuje i tłumaczy pochodzenie poszczególnych słów. Także książka posiada spisu treści i indeksów omawianych form, co bardzo pomaga w odnalezieniu tego, co jest najbardziej interesujące .   źródło opisu: opis autorski źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
data wydania:
1983 (data przybliżona)

ISBN:
8304009153

liczba stron:
247

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski