Historia

Janusz Marek Kurtyka – Tęczyńscy : studium z dziejów polskiej elit możnowładczej w średniowieczu

W okresie od początku XIV do 2 połowy XVI w. właściwie tylko dwie rodziny możnowładcze, Tarnowscy i Tęczyńscy, utrzymały swą nieprzerwaną przynależność do ścisłej elity politycznej Królestwa Polskiego.Monograficzne przedstawienie karier, pozycji społecznej i majątku Tęczyńskich herbu Topór w okresie średniowiecza jest celem niniejszej pracy.

Wydawnictwo:
Secesja
data wydania:
11 marca 1997

ISBN:
8386077832

liczba stron:
674

kategoria:
historia

język:
polski

Wpis wyświetlony 2519 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i DOC.

Dodaj komentarz