Jarosław Marek Rymkiewicz – Słowacki. Encyklopedia

Słowacki. Encyklopedia to złożony z krótkich esejów-haseł portret Juliusza Słowackiego, nakreślony przez zeszłorocznego laureata NIKE Jarosława Marka Rymkiewicza. Słowacki Rymkiewicza to człowiek z krwi i kości. Rymkiewicz połączył tutaj swój talent poetycki z imponującą wiedzą historycznoliteracką, aby przywrócić Polakom tego poetę, genialnego, istniejącego jednak – za sprawą najpierw Mickiewicza, a potem Gombrowicza i Miłosza – poza głównym nurtem literatury polskiej.  

Wydawnictwo:
Sic!
data wydania:
październik 2004 (data przybliżona)

ISBN:
83-88807-58-7

liczba stron:
584

słowa kluczowe:
Słowacki , romantyzm

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski