w

Jarosław Piwowarczyk – Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku niemal na całym świecie można zaobserwować zwiększanie się zainteresowania partycypacją pracowników w zarządzaniu firmą. Wiąże się ono z koncepcjami zarządzania, które odwołują się do przedsiębiorczości i kreatywności pracowników, takimi jak zarządzanie zmianami, zarządzanie jakością czy koncepcja organizacji opartej na wiedzy. Autor scharakteryzował różne formy partycypacji pracowników w zarządzaniu firmą oraz ukazał, jak wpływają one na poziom i charakter ich motywacji do pracy.  

Wydawnictwo:
Oficyna Ekonomiczna
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
8374840048

liczba stron:
224

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski