Jean-Paul Sartre – Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich

Pół wieku temu na pytanie, czym jest literatura, Sartre odpowiadał, że zaangażowaniem społecznym. Każdy utwór literacki według niego kryje w sobie nakaz kształtowania rzeczywistości. Jeśli autor wyraża treści utrwalające status quo lub głosi absolutną niezależność wobec historii i społeczeństwa, to opowiada się za całkowitą bezużytecznością literatury. Zadaniem literatury jest ukazywanie świata wraz z jego niesprawiedliwościami, konfliktami o charakterze politycznym, rasowym itp., i uświadomienie człowiekowi możliwości tworzenia historii w perspektywie „Królestwa Celów”. Stąd też pisarz, który działa przez odsłanianie, winien uczynić je działaniem świadomym – zaangażowaniem. „Literatura zaangażowana” to literatura odnosząca się do konkretnych problemów współczesności i współczesnego człowieka. Pisarz winien pisać dla swojej epoki.   źródło opisu: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968 źródło okładki: http://tezeusz.pl/

Wydawnictwo:
Państwowy Instytut Wydawniczy
data wydania:
1968 (data przybliżona)

liczba stron:
454

słowa kluczowe:
literatura , teoria literatury , eseje literackie , egzystencjalizm

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski