Jerzy Minczewski – Chemia analityczna

Chemia analityczna. T. 1

Chemia analityczna jest nauką interdyscyplinarną. Z koniecznością ustalenia lub sprawdzenia składu różnych materiałów spotykamy się na każdym kroku, we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych, w gospodarce i w życiu codziennym.

W pierwszym tomie podręcznika omówiona została teoria podstawowych reakcji analitycznych, a zatem reakcje kwas-zasada, reakcje tworzenia się kompleksów, reakcje redoks, reakcje strącania osadów, reakcje w środowisku stopionych soli i reakcje kinetyczne. Zaprezentowano również niektóre reakcje związków organicznych.

W dalszej części materiału przedstawiono nieorganiczną analizę jakościową, która – poprzez wprowadzenie w podstawowe czynności analityczne i poznanie charakterystycznych reakcji kationów i anionów nieorganicznych, a także głównych metod ich rozdzielania – jest dobrym uzupełnieniem wykładu chemii nieorganicznej od strony poznania właściwości chemicznych pierwiastków i ich ważniejszych związków.

Niniejsza pozycja jest kolejnym, zmienionym i unowocześnionym wydaniem podręcznika. Z ważniejszych zmian warto wymienić:
omówienie analizy spektrofotometrycznej,
nowe wersje opisu reakcji i metod utleniania i redukcji,
ujednolicenie zapisu zgodnie ze światową tendencją w literaturze chemicznej.

Książka jest przeznaczona dla studentów chemii, farmacji i innych, pokrewnych kierunków studiów, a także dla chemików posługujących się metodami chemii analitycznej w pracy zawodowej.   źródło opisu: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 źródło okładki: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/2743/chemia-analityczna-t-1.html

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-01-14156-1

liczba stron:
392

słowa kluczowe:
chemia , chemia analityczna , analiza chemiczna

kategoria:
nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)

język:
polski