Jerzy Przybysz – Psychiatria sądowa

Podręcznik przeznaczony jest dla prawników i lekarzy psychiatrów, zwłaszcza rozpoczynających swą działalność na polu psychiatrii sądowej. Rozpoczynające każdy rozdział informacje o omawianych w nich zaburzeniach psychicznych przeznaczone są wyłącznie dla prawników i mają na celu wyrobienie sobie ogólnego pojęcia o tych zaburzeniach. Ich lakoniczny, encyklopedyczny, bardzo uproszczony opis nie może stanowić źródła wiedzy dla lekarzy, dla których będą nim podręczniki psychiatrii. Tylko niektórym zaburzeniom poświęcono więcej miejsca ze względu na ich szczególne znaczenie w opiniowaniu, trudności różnicowania lub różnice poglądów (…)

Zamieszczone przypadki pochodzą w przeważającej części z praktyki autora, kilkanaście z archiwum Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, kilka z opinii wydanych w różnych ośrodkach z akt spraw sądowych otrzymanych do wglądu (…)  

Wydawnictwo:
TUMULT
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-919597-6-3

liczba stron:
344

słowa kluczowe:
psychiatria sądowa , prawo

kategoria:
nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)

język:
polski