Joanna Zagożdżon – Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej

Rozprawa stanowi gruntowne studium, które w całości zostało poświęcone tematyce sennej w literaturze dawnej. Wykorzystany materiał objął zarówno teksty staropolskie (w tym utwory z pogranicza literatury pięknej – senniki), jak również dobrze udokumentowane opracowania obcojęzyczne. Celem pracy stało się odtworzenie repertuaru pojawiających się stopniowo w utworach onirycznych motywów oraz towarzyszących im filozoficznych, religijnych i literackich koncepcji. Zgodnie z autocharakterystyką rozprawa ma układ diachroniczny a tematyka i problematyka oniryczna przedstawiona została od grecko-rzymskiego antyku i obu Testamentów poczynając, aż po czasy renesansu.   źródło opisu: opis autorski

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
data wydania:
2002 (data przybliżona)

ISBN:
83-7395-003-6

liczba stron:
327

słowa kluczowe:
Literatura polska — tematyka — 12-16 w. , Literatura — tematyka — do 16 w. , Sen — w literaturze polskiej — historia

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski