w

John Rawls – Prawo ludów

John Rawls proponuje w tej książce taką ideę prawa i sprawiedliwości, która obowiązywałaby wszystkie społeczeństwa, także te różniące się między sobą w szczegółowych kwestiach politycznych i ideologicznych. Owa “realistyczna utopia” – filozoficznie wsparta na Rawlsa idei publicznego rozumu oraz na głośnej justice as fairness – mogłaby stać się podstawą międzynarodowego prawodawstwa regulującego wzajemne stosunki między narodami. miałoby to szczególne znaczenie w wypadku zagrożeń wojennych.
Autor wskazuje na możliwość porozumienia społeczeństw o różnym politycznym rodowodzie, również punkcie widzenia na liberalizm, różnych przekonaniach religijnych, różnych zasadach hierarchii, o różnym poziomie zamożności, organizacji ekonomicznej etc. Idea prawa ludów jest także obroną podstawowych praw człowieka i demokracji. Jak twierdzi sam Rawls, jest to zarazem próba współczesnego rozwinięcia Kantowskiej koncepcji foedus pacificum zawartej w Idei wiecznego pokoju królewieckiego filozofa. W dobie nieustających konfliktów międzynarodowych, których być może dałoby się uniknąć, przesłanie książki Rawlsa wydaje się szczególnie cenne. Cenna jest przede wszystkim jego inicjatywa, by politycznie cywilizowany świat udzielił moralnej pomocy społeczeństwom nieliberalnym, które nie ze swojej winy znalazły się w niesprzyjających warunkach politycznych i ekonomicznych.
Prawo ludów stanowi refleksję nad aktualnymi problemami filozofii społecznej i politycznej i odpowiada obecnym tendencjom integracyjnym w świecie, a przynajmniej w tej jego części, jaka jest poddana rządom liberalno-demokratycznym.  

Wydawnictwo:
Fundacja Aletheia
tytuł oryginału:
The Law of Peoples with “The Idea of Public Reason Revisited”

data wydania:
2001 (data przybliżona)

ISBN:
83-87045-84-5

liczba stron:
258

słowa kluczowe:
filozofia , politologia

kategoria:
filozofia i etyka

język:
polski