John Victor Luce – Homer i epoka heroiczna

Zasadniczym tematem książki jest wpływ odkryć archeologicznych na interpretację poematów Homera. Autor stara się odpowiedzieć na szereg pytań o wydarzenia i ludzi uwiecznionych przez Homera. Najważniejsze z nich to, czy świat Homera odzwierciedla obraz jednej konkretnej epoki i czy można jego dzieła traktować jako źródła do historii Grecji.

Treść:

Wprowadzenie

Homer i archeolodzy

Od Myken do Homera

Nakładające się światy w poezji homeryckiej
Świat pałaców
Świat wędrówek morskich
Epoka brązu i epoka żelaza w rzeczywistości i u Homera
Świat Homera: Fenicjanie

Obraz i jego odbicie: niektóre problemy interpretacji Homera
Homerowy obraz społeczeństwa Achajów
Homer a tabliczki z pismem linearnym B
Katalogi Greków i Trojan
Obrządek pogrzebowy

Broń i sposoby walki
Metalowe zbroje
Łuk i łucznictwo w poematach Homera
Rydwany

Troja i wojna trojańska

Itaka

Na peryferiach Homerowego świata

Epilog: tradycja homerycka

Posłowie, tabela chronologiczna, przypisy, indeks osób, indeks rzeczowy.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe
data wydania:
1987 (data przybliżona)

ISBN:
83-221-0227-5

liczba stron:
349

słowa kluczowe:
homer , archeologia

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski