Biznes i finanse

Jolanta Staszewska – Klaster Perspektywą Dla Przedsiębiorców Na Polskim Rynku Turystycznym

W publikacji podjęto ocenę klastra jako perspektywy dla przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym Wybór rynku turystycznego został podyktowany tym, że turystyka zajmuje coraz ważniejsze miejsce w rozwoju Polski. Fakt zniesienia wiz, barier celnych, możliwość swobodnego przemieszczania się między krajami UE wyraźnie zwiększa skłonność do podróżowania. z tego powodu zwiększa się zapotrzebowanie na ofertę turystyczną, która potrafi zaspokoić ujawniające się oczekiwania turystów. Wskazane jest też tworzenie nowych ofert i kreowanie nowych kierunków popytu. Temu zadaniu mogą sprostać klastry turystyczne, które tworząc wspólny produkt, są w stanie zaoferować pakiety usług, jakich dotychczas nie oferowano. Poprzez rozwiniętą w prezentowanej książce problematyką autorka realizuje: systematyzację i analizę zagadnienia klastrów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, analizę porównawczą klastrów turystycznych w Polsce w kontekście pozostałych klastrów działających na polskim rynku, propozycję modelu klastra polskiego w turystyce, porównanego do proponowanego modelu klastra w przemyśle, wskazanie uwarunkowań sukcesu klastra turystycznego i kierunków jego strategii ze szczególnym uwzględnieniem roli przedsiębiorstwa turystycznego. Opracowanie jest przeznaczone dla praktyków i teoretyków zarządzania turystyką poszukujących nowych sposobów funkcjonowania na rynku w celu osiągnięcia sukcesu oraz studentów studiów ekonomicznych ze specjalizacją zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.  

Wydawnictwo:
Difin
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788376410579

liczba stron:
152

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Dodaj komentarz