Językoznawstwo

Józef Bremer – Pojęcia. Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat

Czy pojęcia są subiektywnymi tworami umysłu czy też wiernym odbiciem prawidłowości obecnych w środowisku? Jaki jest związek systemu pojęciowego z językiem? Jak nabywamy pojęcia? Jak pojęcia wyłaniają się z aktywności mózgu? Czy komputery mogą operować pojęciami równie skutecznie jak czynią to ludzie? Omawiane w tej książce teorie i badania pochodzą m.in. z takich dyscyplin jak filozofia, lingwistyka, psychologia poznawcza i rozwojowa, neuronauki oraz nauka o sztucznej inteligencji. Prezentowany przegląd wiedzy na temat pojęć dokonywany jest ze wspólnej perspektywy opartej na kognitywistyce – ogólnej nauce o poznawaniu, która próbuje zintegrować różne nurty badania tego, jak inteligentne systemy (umysły, mózgi, komputery) spostrzegają i reprezentują świat.

Spis treści

Adam Chuderski, Józef Bremer, Pojęcia jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Robert Piłat, Realizm pojęć
Marek Hetmański, Zawartość informacyjna pojęć umysłowych
Arkadiusz Gut, O treści i nabywaniu pojęcia przekonania
(od testów fałszywego przekonania do testów na intensjonalność)
Maciej Witek, Koncepcja pojęć ad hoc jako wytworów
interpretacji aktów komunikacyjnych. Analiza krytyczna
Józef Bremer, Rola reguł językowych w tworzeniu pojęć opisowych
Elżbieta Tabakowska, W co przechodzi ludzkie pojęcie?

Aleksander Szwedek, Rola metafor w kształtowaniu
„pojęć abstrakcyjnych”
Piotr Francuz, Wyobrażeniowa natura pojęć
Tomasz Smoleń, Bayesowska teoria oceny podobieństwa i kategoryzacji
Maciej Haman, Dlaczego pojęcia muszą być badane w ujęciu rozwojowym
Edward Nęcka, Twórczość jako zmiana pojęciowa
Marcin Bukowski, Reprezentacje pojęciowe z perspektywy
psychologii poznania społecznego
Mariusz Flasiński, Zagadnienie reprezentacji pojęć w sztucznej inteligencji
Grzegorz J. Nalepa, Pojęcia w inżynierii wiedzy
Ryszard Tadeusiewicz, Awangarda sztucznej inteligencji –
maszyny które potrafią same tworzyć nowe pojęcia

Filip Gęsiarz, Neurobiologia pojęć konkretnych i abstrakcyjnych
Włodzisław Duch, Jak reprezentowane są pojęcia w mózgu i co z tego wynika
Indeks nazwisk
Noty biograficzne   źródło opisu: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Pojecia__Jak…(?) źródło okładki: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Pojecia__Jak…»

Wydawnictwo:
Universitas
data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
9788324213566

liczba stron:
512

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski