w

Józef Kossecki – Metacybernetyka

Metacybernetyka stanowi kompendium aktualnego stanu polskiej szkoły cybernetycznej, a w szczególności cybernetyki społecznej, w której wyprzedza ona inne kraje.

Zasadnicze znaczenie ma opracowanie logiki aksjomatyczno – informacyjnej, w której prawdziwość lub nieprawdziwość przypisuje się nie zdaniom, lecz relacjom między nimi.

Na tej logice zbudowane są cybernetyczne metody oceny prawdziwości lub fałszywości informacji, które zależne są od systemu sterowania społecznego alias typu cywilizacji jako metody ustroju życia zbiorowego. Na przykład w cywilizacji turańskiej za prawdę uznaje się to co nakazuje władca, w bizantyńskiej to co uznają określone prawem biurokratyczne autorytety, w łacińskiej zaś to co jest zgodne w prawdą obiektywną, która istnieje niezależnie od wszelkich autorytetów urzędowych. Ścieranie się tych cywilizacji jest motorem rozwoju społecznego. Wnioski wynikające z takiego podejścia pozwalają z dużą dokładnością przewidywać ewentualne konflikty międzynarodowe – co zostało udokumentowane w ostatnim rozdziale książki.

W odpowiednio długich okresach czasu, walkę konkurencyjną w sferze sterowania społecznego wygrywają te ośrodki, które wykorzystują motywacje dominujące w danym społeczeństwie i one właśnie kształtują system sterowania społecznego dla niego najbardziej skuteczny. Lecz motywacje dominujące w różnych społeczeństwach są bardzo często różne i dlatego metody oddziaływania, które okazały się skuteczne w jednych społeczeństwach dość często okazują się mniej skuteczne w innych. Doświadczali tego niejednokrotnie twórcy wielkich imperiów, zamieszkiwanych przez ludy o różnych strukturach motywacji, dziś zaś przekonują się o tym globaliści.

System ideałów społecznych określa cele, do których dąży społeczeństwo. Między etyką, prawem i ideami danego społeczeństwa istnieje ścisła współzależność. Zarówno prawo, jak i ideologia, oddziałują trwale i skutecznie, gdy mają oparcie w etyce. Bez tego oparcia muszą się opierać tylko na sile fizycznej, a bez niej sprowadzają się do pustych deklaracji, niemających wpływu na działania społeczne.   źródło opisu: Wydawnictwo Narodowej Akademi Informacyjnej 2015 źródło okładki: www.naukowa.pl

Wydawnictwo:
Narodowa Akademia Informacyjna
data wydania:
2015 (data przybliżona)

ISBN:
9788394095529

liczba stron:
360

słowa kluczowe:
cybernetyka , metacybernetyka , kossecki

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski