Julian Maślanka – Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane

Opracował z rękopisu, wstępem i komentarzem opatrzył
Julian Maślanka

Wydawnictwo:
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
data wydania:
1973 (data przybliżona)

liczba stron:
308

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski