Filozofia i etyka

Julien Offray de La Mettrie – Julien Offray de La Mettrie. Dzieła filozoficzne

Można się spodziewać, że oddanie do dyspozycji Czytelnika niniejszego tomu, zawierającego najważniejsze teksty filozoficzne La Mettriego, wzbudzi zainteresowanie zaniedbanymi obszarami jego myśli. Wskażą one na oryginalność jego materializmu podbudowanego znajomością fizjologii i biologii; dowiodą, że nie był on jedynie specjalistą od człowieka maszyny; pozwolą zintensyfikować przyszłe badania pod kątem jego związków z epikureizmem i w ogóle starożytnym materializmem; umożliwią zajęcie się jego pogodną, czasem zabarwioną wykwintnie, a czasem sielankowo, hedonistyczną etyką o proweniencji epikurejsko-cyrenaickiej; zwrócą uwagę na centralny w jego etyce problem wyrzutów sumienia, rozważanych w kontekście Hobbezjańskiego prawa natury, i na immoralistyczne konsekwencje z tych rozważań wysnute, które zraziły doń zarówno teologów, jak i „cnotliwych” ateistów, a wzbudził uznanie Casanovy i markiza de Sade’a. Wybrane fragmenty z Robótki Penelopy poświęcone „polityce” i „religii lekarza” pokażą nam La Mettriego jako mistrza ironii, obdarzonego poczuciem humoru satyryka, dorównującego pod tym względem Voltaire’owi i posługującemu się, jak Montaigne, pieprzną anegdotą.   źródło opisu: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Pańs…(?) źródło okładki: http://www.ifispan.waw.pl

Wydawnictwo:
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
tytuł oryginału:
brak tytułu oryginału, zbiór tekstów

data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
9788376830278

liczba stron:
618

słowa kluczowe:
Filozofia , materializm , Julien Offray de La Mettrie

kategoria:
filozofia i etyka

język:
polski

Wpis wyświetlony 4062 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i epub.

Dodaj komentarz