w

Kamil Popowicz – Lamarkizm społeczny a rasizm i eugenika we Francji

Tematykę książki można zaliczyć do dziedziny historii idei. Praca stanowi próbę ukazania dziejów francuskiego nurtu naukowego i intelektualnego zwanego lamarkizmem (a w XX wieku neolamarkizmem) w szerszym kontekście przyrodoznawstwa europejskiego (i po części amerykańskiego) oraz na tle sięgającej czasów starożytnej Grecji filozoficznej tradycji. Zamiarem autora jest rekonstrukcja filozoficznej i naukowej genealogii nurtu, wskazanie na różnorakie przeobrażenia jakim podlegał (wzgl. różne jego wersje) oraz ukazanie sposobu jego funkcjonowania w kontekście innych, z reguły trudnych z nim do pogodzenia doktryn, głównie darwinizmu. Zaletą pracy jest też ukazywanie ścisłego związku, jaki zachodził między poszczególnymi teoriami naukowymi, dotyczącymi zdawałoby się kwestii bardzo specjalistycznych, a sferą polityki społecznej czy kultury.   źródło opisu: www.wuw.pl źródło okładki: www.wuw.pl

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwerstytetu Warszawskiego
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
9788323505891

liczba stron:
226

słowa kluczowe:
lamarkizm , rasizm , eugenika

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski