Karolina Szebla-Morinaga – Tajemna głębia (yūgen) w japońskiej poezji. Twórczość Fujiwary Shunzeia i jej związki z buddyzmem

Rozprawa poświęcona japońskiej literaturze średniowiecznej i jej związkom z myślą religijną epoki. Analizowanym przypadkiem jest twórczość poety Fujiwary Shunzeia z XII i początków XIII wieku. Łącznikiem obu dyscyplin badawczych – literatury i filozofii religii – jest kategoria estetyczna “yūgen” (termin najczęściej tłumaczony jako “tajemna głębia”). Przedmiotem pracy jest analiza estetycznej kategorii “yūgen” w twórczości Shunzeia. Rozprawa zawiera również wiele innych zagadnień literackich, religijnych, i historycznych epoki, a kategoria “yūgen” jest badana również na przykładach wierszy kilku innych poetów.
Najistotniejsza w tej pracy jest próba wyjaśnienia warunków ukształtowania się “yūgen” jako kategorii estetycznej pod wpływem doktryny buddyjskiej szkoły tendai (zwykle problem tej kategori wyjaśniano odwołując się do doktryny zen, a więc definiowano znaczenie “yūgen” późniejszego okresu, tzn. XIV i XV w.). Autorka skierowała uwagę na dwa fundamentalne teksty, a mianowicie: literacki traktat “Korai fūteishō” (Wybór stylu i formy od czasów najdawniejszych, 1197-1201) Fujiwary Shunzeia oraz traktat buddyjski “Maka shikan”[chin. Mohe zhiguan] (Wielkie wyciszenie i kontemplacja, VI w.) Zhiyi, chińskiego patriarchy szkoły tendai, którego nauki miały duży wpływ również na japońską praktykę medytacyjną (wyciszenie i kontemplacja shikan).   źródło opisu: www.ksiazka.net.pl źródło okładki: www.ksiazka.net.pl

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-235-0767-3

liczba stron:
304

słowa kluczowe:
poezja japońska , Japonia , buddyzm , filozofia , religia , głębia

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski