w

Katarzyna Lidia Kuklińska – Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet

Autorka koncentruje się na kobietach – singielkach, przybliża takie pojęcia jak singlizm, feminizm, płeć kulturowa, androgynia, ponowoczesność, a także komputery i Internet. W swojej publikacji pozwala dostrzec, jak silnie są one ze sobą powiązane.Według teorii autorki singlizm silnie związany jest z feminizmem. Można powiedzieć, że singielki to kobiety, którym feminizm pomógł zaistnieć, choć mało która przyzna, że ma z nim cokolwiek wspólnego. Trzeba zauważyć jednak, że nadal większość kobiet chce założyć rodzinę, ale nie jest to już jedyny i najważniejszy cel ich życia, a często odkładany i uzależniony od wielu czynników. Celem książki jest ukazanie, że singlizm to fenomen, któremu warto bliżej się przyjrzeć, obiektywnie poznać i samodzielnie ocenić ten styl życia.Prof. nadzw. dr hab. Stanisław MOCEK – Collegium CivitasAutorka umiejscawia zjawisko kobiecego singlizmu w odniesieniu do trzech grup zagadnień. Pierwszym jest podejście genderowe do badanego zjawiska, czyli interpretacja związana z problematyką płci kulturowej. Drugim konstruktem teoretycznym jest koncepcja ponowoczesności, która zawiera w sobie ocenę współczesności z punktu widzenia skrajnego jej zindywidualizowania i sprywatyzowania, prowadzących do rozpadu tradycyjnych więzi społecznych i nieskuteczności dotychczasowych działań zbiorowych. I trzecim wreszcie katalizatorem do wystąpienia singlizmu jest zmediatyzowana sfera publiczna i świat nowych mediów, umożliwiający nieograniczone czasem, ani przestrzenią możliwości niezobowiązujących kontaktów między ludźmi, zawieranie znajomości, odbywanie spotkań, nawet życie razem na odległość. Te wszystkie trzy konstrukty współczesności tworzą nową jakość stosunków międzyludzkich i interpersonalnych kontaktów, których – zdaniem Autorki rozprawy – jednym z przejawów i efektów jest właśnie singlizm. Należy podkreślić z całą mocą nowatorski, wręcz pionierski charakter opracowania, bowiem wielu podejmowanych zagadnień Autorka nie mogła skonfrontować z materiałami zastanymi z racji ich nieistnienia w polskim obszarze naukowo-akademickim.Dr hab. Aldona ŻUREK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuNiewątpliwym walorem pracy jest postawienie pytania o rolę, jaką pełni rodzina pochodzenia oraz środowisko, w którym dorastały kobiety, w formowaniu się tej kategorii społecznej. Dotychczas w prowadzonych analizach koncentrowano się przede wszystkim na przemianach, jakim podległ proces formowania się małżeństwa, a także nad jego stabilnością. Mniejszą wagę przywiązując do stylu i modelu rodzinnego wychowania w rodzinach pochodzenia singli. Propozycję autorki dotyczącą uwzględniania nie tylko makro, ale również mikrospołecznej perspektywy wyjaśniającej przyczyny singlostwa, uznać należy za cenny wkład w toczącą się w socjologii dyskusję dotyczącą znaczenia rodziny dla formowania się cyklu ontogenetycznego współczesnego człowieka. Za interesującą propozycję badawczą należy uznać także otwarcie perspektywy analitycznej, w której łączone jest zjawisko singlizmu z ruchami feministycznymi. Odnosi się to zarówno do szukana kolejnych źródeł przyczyniających się do powstania kategorii singielek, jak wskazywania na czynniki utrwalające ten styl życia. Ciekawą hipotezą jest też powiązanie singlostwa kobiet ze stosunkowo nowym jeszcze medium, jakim jest Internet.   źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Difin
ISBN:
9788376416793

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski