Biznes i finanse

Katarzyna Perez – Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne

Prawidłowa i wyczerpująca ocena efektywności funduszy inwestycyjnych powinna obejmować analizę pod względem technicznym i fundamentalnym. Tylko w ten sposób można dokonać trafnych wyborów alokacyjnych dotyczących tych funduszy. Z książki czytelnik dowie się:* jakie jest podłoże teoretyczne całościowej oceny efektywności funduszy inwestycyjnych,* jaki wpływ na poziom stóp zwrotu funduszy ma nieracjonalne zachowanie ich menedżerów i uczestników,* jakie miary można wykorzystywać do oceny efektywności funduszy,* jakie cechy funduszy wpływają na ich stopy zwrotu.Z recenzji Prof. dr hab. Danuty Dziawgo:Praca stanowi interesujące i wartościowe opracowanie na temat ewolucji podejścia do oceny atrakcyjności inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych. (…) Do jej walorów naukowych należy zaliczyć autorskie, nowatorskie podejście do wielu kwestii, a przede wszystkim krytyczny stosunek do wielu miar wykorzystywanych zarówno w praktyce, jak i badaniach naukowych. Autorka przejrzyście zestawia ich zalety, wady i ograniczenia. (…) Ponadto praca zawiera udaną próbę oceny efektywności uzyskiwanych wyników finansowych przez polskie fundusze inwestycyjne.Z recenzji Prof. dr hab. Małgorzaty Doman:Autorka bardzo ładnie łączy ogólną teorię rynków finansowych z problematyką funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i przekłada ogólne pojęcia i interpretacje na język świata tych funduszy. Ważną część monografii stanowi obszerne badanie empiryczne na temat efektywności funduszy inwestycyjnych na rynku polskim. (…) Uzyskane wyniki są zgrabnie przedstawione i dobrze obudowane starannymi odniesieniami do obszernej literatury. Do zalet książki należy przejrzysty sposób prezentowania omawianych treści za pomocą schematów, wykresów i tabel. Ponadto żywy sposób narracji powoduje, że książkę, mimo zaawansowania przedstawionych rozważań, czyta się łatwo i z przyjemnością.   źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Difin
ISBN:
9788376417035

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Wpis wyświetlony 8735 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku epub i mobi.

Dodaj komentarz