Biznes i finanse

Kazimiera Winiarska – zbiór zadań z podstaw rachunkowości

Aby opanować zasady rachunkowości, nie wystarczy znajomość teorii. Bardzo ważne są ćwiczenia utrwalające i poszerzające wiedzę teoretyczną. Niniejsza publikacja zawiera zadania z podstaw rachunkowości, a także pytania testowe stosowane na egzaminach z tego przedmiotu. Dotyczą one następujących zagadnień: * zasady rachunkowości, * dokumentowanie operacji gospodarczych, * zapisy księgowe w księgach rachunkowych, * bilans i konta bilansowe, * rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe, * organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, * ewidencja wybranych zdarzeń gospodarczych, * sporządzanie sprawozdań finansowych.zbiór zadań został przygotowany przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimiery Winiarskiej. Praca ma charakter uniwersalny, odpowiadający wszystkim formom organizacyjno-prawnym jednostek gospodarczych oraz wszystkim rodzajom wykonywanej działalności. Jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, a także dla początkujących księgowych.W książce uwzględniono zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2009 r.  

Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788375266597

liczba stron:
276

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Wpis wyświetlony 9640 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i epub.

Dodaj komentarz