Krzysztof Migoń – Nauka o książce: Zarys problematyki

Wydawnictwo:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
słowa kluczowe:
książka

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski