Krzysztof Olszewski – Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku

Rozprawa dotyczy niezwykle ważnego dla literaturoznawstwa i jednocześnie dla językoznawstwa japonistycznego zagadnienia, jakim jest geneza i proces formowania się japońszczyzny literackiej. Zagadnienie to, ujęte w rozprawie z perspektywy twórczości jednego autora, wybitnego poety, prozaika i zarazem teoretyka oraz krytyka poezji ery Heian – Ki no Tsurayuki, nie straciło swojej aktualności i zaprezentowana w pracy analiza może być niezwykle pomocna w wyjaśnieniu zagadki nader fascynującego zjawiska, jakim było współistnienie, a raczej współfunkcjonowanie w piśmiennictwie starojapońskim dwóch odrębnych systemów językowych – klasycznej chińszczyzny (w zasadzie w jej postaci średniochińskiej asymilowanej, a więc japonizowanej, coraz silniej fonetycznie) oraz japońszczyzny. Z tego punktu widzenia związki języka i literatury w piśmiennictwie powstałym na terenie dawnej Japonii zasługują zdecydowanie na uważną obserwację a, podjęcie tej problematyki przez autora rozprawy jest warte uznania. (Z recenzji Prof. dra hab. Romualda Huszczy)   źródło opisu: Strona wydawcy źródło okładki: Strona wydawcy

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
data wydania:
2003 (data przybliżona)

ISBN:
8323316600

liczba stron:
152

słowa kluczowe:
japonia

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski