Lech M. Nijakowski – Mit, prawda, imaginacja

Tom ukazujący się w serii „Colloquia Anthropologica et Communicativa” jest efektem konferencji zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego w 2010 roku. Składające się na niego teksty zostały podzielone na cztery części: Kilka słów o prawdzie, Prawdy i taksonomie, Mity jak żywe, Mitologizacje i zmyślenia. W publikacji można znaleźć artykuły autorstwa przedstawicieli różnych dyscyplin, które „reprezentują współczesną refleksję antropologiczną (…) nad funkcjonowaniem kwestii prawdy, mitu i towarzyszących im obrazów imaginacyjnych” (fragment recenzji).

pod red. Piotra Kowalskiego   źródło opisu: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011 źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
9788322931943

liczba stron:
294

słowa kluczowe:
mit

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski