Biznes i finanse

Leon Olszewski – Ekonomia . Wzrost gospodarczy integracja Europy otocznie

NOWE ASPEKTY TEORII I POLITYKI WZROSTU GOSPODARCZEGO Leon Olszewski, Barbara Olszewska, Les facteurs de la croissance des PECO au d but du XXIe siecle Daniel Labaronne, Existe t il une sp cificit institutionelle dans les conomies de l Est dix ans apres leur transition Claude Albagli, Divisions sociales et nouvelle gouvernance dans la dynamique de la globalisation. Essai d interpretation Octavian Gh. Botez, Corr lation entre la structure physique des ezportations des pays et le d velot humain dans les ann es et Jarosław Dyński, Gospodarcze zróżnicowanie regionalne a procesy integracyjne Wioletta Nowak, Przyczyny zróżnicowania produktu per capita w skali międzynarodowej Paweł Moskała, Czy model IS LM właściwie przedstawia założenia Ogólnej teorii Keynesa Elżbieta Stańczyk, Piotr Stańczyk, Wybrany aspekt wiarygodności w negocjacjach a optyka kosztów transakcyjnych. ZASADY I INSTRUMENTY POLITYKI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ K mil T gen, Adh sion de la Turquie a l Union Europ ene. Problemes et certains evolutions positives Marta Michalska, Wymiana handlowa między Polską a krajami Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych Andrzej Muszka, Cele i zasady funkcjonowania programu Unii Europejskiej Interreg Irena Kin Dittmann, Banki w obliczu członkostwa Polski w Unii Europejskiej Barbara Majewska Jurczyk, Praktyki cenowe przedsiębiorstwa dominującego w świetle polityki konkurencji Unii Europejskiej Zbigniew Jurczyk, Teoria rynków spornych a polityka konkurencji Radosław Antonów, Funkcjonowanie sektora publicznego na przykładzie zamówień publicznych Jerzy Figuła, Małe i średnie przedsiębiorstwa M P w gospodarce Włoch Robert Dziuba, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw jako pochodna konkurencyjności regionów Izabela Klisowska, Istota przestępstwa gospodarczego. Aspekt społeczny, ekonomiczny, prawny Anastazja Kołodziej, Rafał Korczyński, Zabezpieczenie ekonomicznych interesów konsumentów w umowie o kredyt konsumencki zagadnienia wybrane Sylwia Jastrzemska, Przesłanki polityki proeuropejskiej Konrada Adenauera. OTOCZENIE FINANSOWE WSP CZESNEJ FIRMY Mariusz Dybał, Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych za pomocą metody DEA Danuta Jędryka, Podstawowe koncepcje opcji realnych Krzysztof Biernacki, Sekurytyzacja a pożyczka Magdalena Hrycaj, Klasyczna teoria portfela papierów wartościowych. Analiza portfela składającego się z dwóch akcji Anna wiąkała Małys, Wioletta Nowak, Sposoby rozliczania kosztów stałych w wielowymiarowym modelu koszty wolumen produktu zysk Urszula Roguzińska, Dyskontowanie weksli.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
data wydania:
2004 (data przybliżona)

ISBN:
8322924852

liczba stron:
422

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Wpis wyświetlony 2395 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i DOC.

Dodaj komentarz