w

Leszek Ogiegło – Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Wydanie 2

Komentarz do ustawy z 5.12.1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty, pod redakcją wybitnego specjalisty w omawianej dziedziny prof. dr hab. Leszka Ogiegło stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny, aktualne orzecznictwo sądowe oraz odniesienie do bieżącego piśmiennictwa z tego zakresu.

Niniejsze, 2. wydanie Komentarza w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

zasad i warunków wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty;
odbywania stażu podyplomowego;
przeprowadzania eksperymentu medycznego;
kar za udzielanie bez uprawnień świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób i ich leczeniu.   źródło opisu: https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-komentarze-be…(?) źródło okładki: https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-komentarze-be…»

Wydawnictwo:
C.H. Beck
data wydania:
2015 (data przybliżona)

ISBN:
9788325573836

liczba stron:
604

kategoria:
zdrowie, medycyna

język:
polski