Lucylla Pszczołowska – Wiersz polski. Zarys historyczny

Jest to pierwsza pełna historia polskiej wersyfikacji napisana w oparciu o współczesne prace badawcze z tego zakresu ( w tym liczne prace autorki ). Charakterystyką sposobów wierszowania rozpoczyna autorka od twórczości okresu przedpiśmiennego, a kończy na poezji lat ostatnich. Ewolucję form wierszowych przedstawia poprzez ich występowanie u najwybitniejszych twórców polskiej literatury, ukazując także wpływ wiersza na warstwę stylistyczną i znaczeniową utworów, jego udział w kształtowaniu gatunków i szerzej – poetyk historycznych.

W każdym z 9 rozdziałów książki omówione zostały stosowane w danej epoce rodzaje wiersza, strofy i rymu (wraz z instrumentacją dźwiękową ) oraz relacje, jakie zachodzą między budową wierszową a językowym – szczególnie składniowym – ukształtowaniem utworu poetyckiego. Wiele miejsca poświęcono kulturowym uwarunkowaniom wyboru form wierszowych przez poetów oraz ocenie tych wyborów i ich realizacji zawartej w tzw. świadomości sformułowanej – wypowiedziach teoretyków, krytyków literackich i samych poetów.

Książka przeznaczona jest zarówno dla badaczy literatury, jak dla nauczycieli, studentów i w ogóle dla ludzi interesujących się wierszem. Nie ma w niej więc tak obciążających nieraz prace o wersyfikacji tabel, wykazów, statystyk czy specjalistycznych terminów. Wywody autorki zilustrowane zostały licznymi cytatami z utworów poetyckich. Cenne uzupełnienie stanowi indeks struktur metrycznych i typów wiersza niemetrycznego oraz indeks autorów i utworów cytowanych.   źródło opisu: www.fnp.org.pl źródło okładki: www.fnp.org.pl

Wydawnictwo:
Monografie FNP
data wydania:
1997 (data przybliżona)

ISBN:
8385220798

liczba stron:
429

słowa kluczowe:
teoria wiersza

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski