Filozofia i etyka

Ludwik Borkowski – Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości

Książka niniejsza zawiera nieco uzupełniony materiał trzyletniego kursu logiki i teorii mnogości dla studentów filozofii teoretycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obejmującego na I roku studiów wiadomości o rachunkach logicznych (= Część I), na II roku wiadomości z teorii mnogości (= Część II), na III roku wiadomości z teorii systemów dedukcyjnych (= Część III bez rozdziału V). Rozdział V części III zawiera wiadomości dotyczące pojęcia obliczalności, metod logicznych Gentzena i Betha oraz aksjomatycznej metody odrzucania. Wiadomości te wykraczają poza materiał kursowy i mogą być przedmiotem wykładów monograficznych.
Termin „logika” występujący w tytule mógłby być zastąpiony terminem „logika matematyczna”. Należy jednak zaznaczyć, że w książce tej przedstawia się również rachunki logiczne powstałe z inspiracji filozoficznej, których nie omawia się w podręcznikach logiki matematycznej.
Materiał przykładowy został ograniczony z uwagi na rozmiary książki. Informuję jednak, że książka ta zostanie uzupełniona zbiorem zadań i przykładów   źródło opisu: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ( KUL) 1991 źródło okładki: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ( KUL) 1991

Wydawnictwo:
Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
data wydania:
1991 (data przybliżona)

ISBN:
8385291210

liczba stron:
445

słowa kluczowe:
Filozofia , logika , teoria mnogości

kategoria:
filozofia i etyka

język:
polski

Wpis wyświetlony 5026 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku epub i mobi.

Dodaj komentarz