Łukasz Książyk – Nihilizm gnostycki w kulturze przełomu XIX i XX wieku

Studium zawiera próbę odmiennego niż dotychczasowe, komplementarnego wobec nich spojrzenia na miejsce myśli gnostyckiej w kulturze przełomu XIX i XX wieku. Podstawowa teza rozprawy brzmi: idee gnostyckie dają się odnaleźć w doświadczeniu nowoczesności, którego krystalizacja w kulturze polskiej przypada na przełom XIX i XX wieku. Można zaryzykować nawet twierdzenie dobitniejsze: gnostycyzm stanowi – choć nieczęsto bywa przywoływany wprost – jeden z z filozoficznych filarów myśli współczesnej.   źródło opisu: własny źródło okładki: http://www.kubon-sagner.de/

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
9788362100040

liczba stron:
291

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski