w

Maciej Stryjkowski – O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia

Wydawnictwo:
Państwowy Instytut Wydawniczy
data wydania:
1978 (data przybliżona)

liczba stron:
764

kategoria:
historia

język:
polski