Magdalena Zowczak – Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

Biblia z kanoniczną tradycją katolicką oraz symbolika wierzeń niechrześcijańskich związanych z etosem rolniczym stanowią dwa źródła, w niektórych aspektach sobie bliskie, częściej jednak przeciwstawne, które ukształtowały biblię ludową. Celem tej pracy jest rekonstrukcja modelu biblii ludowej, to znaczy zasad, którymi kierowali czy kierują się jej twórcy. Zasady te zostały przedstawione jako symboliczne relacje postaci i zdarzeń. Kompetentni rozmówcy bywają świadomi tych relacji. Ponieważ odnoszą się one do symboli, wyrażają się w obrazach (stąd istotną rolę w ich prezentacji odgrywa ikonografia sztuki ludowej, a także opisy snów i wizji) oraz mogą mieć odbicie w rytuałach. Te zaś najtrudniej zrekonstruować, bo obrzędowość ludowa niekiedy ściśle nawiązywała do szczegółów dawnego rytuału kościelnego, którego znajomość umożliwia interpretację wciąż jeszcze funkcjonujących wierzeń.   źródło opisu: www.fnp.org.pl źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
data wydania:
2000 (data przybliżona)

ISBN:
8388631004

liczba stron:
540

słowa kluczowe:
biblia pauperum , apokryfy , kultura ludowa

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski