w

Małgorzata Kapłon – Spotkania z Małym Księciem

Książka ma charakter monograficzny i dotyczy stymulacji dziecka do poznawania, przeżywania
i przetwarzania świata w ramach wychowania przez sztukę, zgodnie z ideą integracji oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym.
Przedmiotem opisanych w książce oddziaływań pedagogicznych (scenariusze sytuacji edukacyjnych oraz sprawozdania z ich przeprowadzenia) jest aktywność dźwiękowo-muzyczno-ruchowa, językowa i plastyczna dzieci, wywołana przez bodźce kinetyczno-ruchowe, wzrokowe
i werbalne. Zabawy i działania twórcze powstały na podstawie książki „Mały Książę”.
Adresatami publikacji są nauczyciele i studenci kierunków pedagogicznych (specjalności wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, sztuka, język polski).   źródło opisu: http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wysz…(?) źródło okładki: http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wysz…»

Wydawnictwo:
Impuls
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7308-744-6

liczba stron:
152

słowa kluczowe:
edukacja , pedagogika

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski