Marcin Stiasny – Atlas linii kolejowych Polski 2014

Atlas linii kolejowych Polski 2014 to aktualne kompendium wiedzy o
transporcie szynowym naszego kraju. Składa się z 6 części: mapy główne,
powiększone mapy węzłów (dodaliśmy wiele nowych węzłów), mapy
tematyczne, mapy historyczne (Kresy i Zaolzie), sygnalizacja na sieci
PKP (rysunki i objaśnienia), indeks posterunków i skróty nazw kolei.
Legendy w językach: polskim, angielskim, niemieckim, czeskim, włoskim,
francuskim, rosyjskim i węgierskim. Polecamy wszystkim pasjonatom
kolejnictwa, geografii i map, a także pracownikom firm kolejowych.
Wspaniała publikacja na luksusowy prezent! 

Mapy zawierają: koleje normalno-, szeroko- i wąskotorowe, koleje
przemysłowe (piaskowe, górnicze, cegielniane, torfowe), koleje parkowe,
wojskowe i linowe, skanseny, muzea, pomniki kolejowe, mosty, wiadukty,
tunele, kilometraż i numerację linii, sygnalizację mechaniczną na
stacjach, stacje, przystanki, posterunki odgałęźne, zakłady przemysłowe
z bocznicami, lokomotywownie, stacje, przystanki, mijanki, profile linii
górskich, linie zelektryfikowane i ze zdemontowaną trakcją. 
  źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Eurosprinter
ISBN:
9788363652128

kategoria:
turystyka, mapy, atlasy

język:
polski