Marek Kątny – Iluzja a rzeczywistość. Wokół Harry’ego Pottera

Niniejszy tom powstał w Zakładzie Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. Dotyczy jednego z ważniejszych zjawisk literackich ostatnich lat – to jest fenomenu popularności cyklu Joanne K. Rowling, którego tytułowym bohaterem jest dorastający wśród mugoli młody czarodziej Harry Potter. Publikacja składa się z sześciu artykułów, studiów i szkiców, które łączy próba spojrzenia na jedną z powieści lub wybrany element cyklu. Tom otwiera artykuł Czytelnictwo i odbiór “Harry’ego Pottera i …” wśród nastolatków, mający charakter ogólny. Jak wynika z badań, recepcja utworu i odniesienia do elementów magicznych traktowane są przez młodych odbiorców ze zrozumieniem, wynikającym z uznania dzieła za literaturę piękną. Studium Obraz szkoły w książkach Joanne K. Rowling “Harry Potter i…” obejmuje elementy pedagogiczne i literackie. Problem, zaprezentowany trafnie, rzeczowo i rozważnie, tworzy przejrzysty obraz i niewątpliwie będzie przydatny zarówno nauczycielom, jak i rodzicom. Artykuł “Harry Potter i…” w opiniach krytyków ze względu na swój temat kierowany jest do szerszego kręgu odbiorców. Obejmuje on różnorodne opinie bardzo interesująco skomponowane. Rozprawa Elementy fantastyczne w powieści “Harry Potter i kamień filozoficzny” wydobywa większość zagadnień, które dotyczą zjawisk fantastycznych w pierwszym tomie znanego cyklu o Harry’m Potterze. Autorka pokazuje je przez pryzmat wartości wychowawczych, istotnych dla kształcenia młodych osobowości czytelników. Artykuł “Harry Potter i…” i motyw lustra ujmuje w interesujący sposób ten motyw, którego tradycja jest dość stara i rozległa. Lustro pełni tu, podobnie jak w wielu nowoczesnych baśniach literackich, rolę przedmiotu magicznego. Odbicie w lustrze u Rowling jest swego rodzaju światłem i sensem egzystencji. Powyższe rozważania wzbogacają dwa szkice o charakterze filozoficzno-etycznym. W pierwszym (Próba krytycznego spojrzenia na niebezpieczeństwa konotacji magicznych w powieściach Joanne K. Rowling) autor podjął próbę krytycznego spojrzenia na rolę elementów magicznych w cyklu pisarki. W ten sposób wpisał się w te dotychczasowe wypowiedzi o jej powieściach, które zauważają tkwiące tam aluzje, mogące prowadzić młodego czytelnika, jak sugeruje autor, do niebezpiecznych wniosków. Filozoficzne rozważania w artykule Sens mitu w czasie marnym koncentrują się na analizie porównawczej idei stojących u podstaw współczesnych ruchów społecznych z ideami propagandowymi w tekstach literackich. Artykuł ten to refleksja nad stanem ducha odbiorców.   źródło opisu: http://www.ujk.edu.pl/wyd/poz/harry.htm źródło okładki: http://www.ujk.edu.pl/wyd/poz/harry.htm

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
9788371333644

liczba stron:
146

słowa kluczowe:
Harry Potter , literaturoznawstwo

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski