Biznes i finanse

Maria Augustowska – Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i nowych rozporządzeń, m.in.: ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, póz. 1020 z późn. zm.),  

Wydawnictwo:
Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
ISBN:
8374265331

liczba stron:
370

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Wpis wyświetlony 2740 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i DOC.

Dodaj komentarz