Językoznawstwo

Maria Maślanka-Soro – Tragizm w Komedii Dantego

Książka Tragizm w „Komedii” Dantego jest próbą szczegółowej interpretacji jednego z ważnych aspektów poematu wielkiego florentczyka, który – jak dotąd – nie był przedmiotem wnikliwszych badań. Dzieło to, mimo struktury narracyjnej, wymyka się wszelkim próbom przyporządkowań genologicznych ze względu na tematykę, bogactwo znaczeń i relacji komunikacyjnych oraz struktur stylistyczno-językowych. Tytuł nadany przez Dantego – Comedia – (określenie Divina pochodzi od Boccaccia) – i mający swoje uzasadnienie w świetle średniowiecznych poetyk, nie wyklucza obecności w nim elementów tragicznych. Istotnie Boska Komedia zawiera szereg epizodów, zogniskowanych wokół „wielkich” potępionych z Piekła, które tworzą swoiste mikrostruktury tragiczne ze względu na sposób ukształtowania owych postaci, „odgrywających” swoje dramaty przed Dantem-pielgrzymem. Analogie pomiędzy nimi a bohaterami greckich tragedii dochodzą do głosu na poziomie świata wartości, rodzajów konfliktów, koncepcji winy i pewnych elementów narracji owych postaci czy epizodów, których są protagonistami, jak również ich nacechowania stylistyczno-językowego. Jednak dyskurs Dantego-autora, wywierający istotny wpływ zarówno na ową rzeczywistość, jak i na sposób, w jaki dochodzi ona do głosu w wypowiedziach poszczególnych postaci, dokonuje stopniowego demontażu tego, co tragiczne, znajdując dlań rozwiązanie w makrostrukturze „komicznej” dzieła.   źródło opisu: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Tragizm_w___…(?) źródło okładki: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Tragizm_w___…»

Wydawnictwo:
Universitas
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
9788324212224

liczba stron:
386

słowa kluczowe:
Dante , Boska komedia , literatura włoska

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 9038 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i DOC.