Biznes i finanse

Marian Krupa – Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą

Publikacja przygotowana na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. Janusza Teczke, w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1999-2000)Ryzyko związane jest z każdą działalnością podejmowaną przez człowieka, w tym również z działalnością o charakterze gospodarczym. W literaturze przedmiotu nauk organizacji i zarządzania ryzyko postrzegane jest zazwyczaj jako czynnik negatywny, będący zagrożeniem realizacji zamierzonych przez kierownictwo firmy celów. W tym też znaczeniu definicyjnym pojawia się coraz to więcej publikacji poruszających powyższą problematykę; przykładowo w perspektywie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, bankowym, ubezpieczeniowym, handlowym, rynkowym itd. W niniejszym opracowaniu ryzyko ujmowane jest w wymiarze symetrycznym jako ryzyko spekulatywne (zarówno jako szansa jak i zagrożenie), które traktowane jest nie tyle, lub nie tylko jako zagrożenie dla organizacji, ale również jako szansa jej rozwoju ilościowego i jakościowego. Tak pojmowane ryzyko uniemożliwia korzystanie wyłącznie z metod eliminacji i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, zmusza również do akceptacji ryzyka jako czynnika rozwoju i zarządzania nim.Marian Krupa jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Jego specjalizacja naukowa to organizacja i zarządzanie w ujęciu interdyscyplinarnym, integralnym, z perspektywy takich zagadnień jak: kultura organizacyjna, ryzyko i niepewność w zarządzaniu, informacja i komunikacja, zintegrowane systemy zarządzania (SAP R/3). Jest absolwentem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000) oraz Pitman Business College w Vancouver (1993), a od 2001r. jest słuchaczem Studiów Doktoranckich naWydziale Nauk Historyczno Społecznych Uniwersytetu Kar  

Wydawnictwo:
Antykwa
data wydania:
2002 (data przybliżona)

ISBN:
8387493864

liczba stron:
214

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Dodaj komentarz