w

Marta Tomczyk-Maryon – Trener. Jak czytać gazety

Tematem Trenera, z którym czytelnicy się zaznajomią, jest czytanie prasy. Podobnie jak w przypadku innych książek serii, również ta jest adresowana do uczniów liceum, w szczególności do tych, którzy planują studia humanistyczne. Publikacja jest także pomocna dla p rzyszłych lub obecnych studentów dziennikarstwa. Do lektury zapraszamy również nauczycieli, którzy mogą znaleźć tu inspiracje do lek cji języka polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie. Książka jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, a to z tego wzglę du, że wszyscy (w mniejszym lub większym stopniu) czytamy prasę. Jednak najbardziej zachęcam do zapoznania się z nią osoby, które po przeczytaniu tytułu publikacji wzruszyły ramionami lub w inny sposób wyraziły zdumienie istnieniem takiej książki. Zapraszamy wszys tkich, którzy są przekonani, że potrafią czytać gazety i że nauka ich lepszego bez rozumienia nie ma większego sensu.   źródło opisu: wydawca źródło okładki: www.weltbild.pl

Wydawnictwo:
Park Edukacja
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
9788374468596

liczba stron:
256

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski