Michaił Bachtin – Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa Średniowiecza i Renesansu

Istotna wartość pracy Bachtina polega na odmiennym uporządkowaniu i interpretacji znanych już nauce faktów, na wykryciu między nimi nowych powiązań sensów i ich wewnętrznej strukturze.

Studium z dziedziny poetyki historycznej.

Spis treści:
1. Rabelais w historii śmiechu
2. Jarmarczne słowo w powieści Rabelais’go
3. Ludowe świąteczne formy i obrazy w powieści Rabelais’go
4. Obrazy biesiadne w powieści Rabelais’go
5. Groteskowy obraz ciała w twórczości Rabelais’go
6. Obrazy dołu materialno-cielesnego w powieści Rabelais’go
7. Obrazy Rabelais’go a współczesna mu rzeczywistość   źródło opisu: Opis autorski. źródło okładki: Zdjęcie autorskie.

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Literackie
tytuł oryginału:
Tvorčestvo Fransua Rabla i narodnaâ kul’tura srednevekov’â i renessansa

data wydania:
1975 (data przybliżona)

liczba stron:
653

słowa kluczowe:
Franciszek Rabelais

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski